KONTROLLANSVARIG - KA

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. 

Detta och mer därtill finner du på Boverkets hemsida om Kontrollansvariga.

Vi kan hjälpa dig med Kontrollansvarig till ditt projekt.