NYBROSTRAND - ROVBORSTMASKEN 7

Nybyggnation av hus och garage.